مجموعه سوالات چند گزینه ای دروس مختلف فیزیک پزشکی

 

 

مجموعه سوالات چند گزینه ای دروس مختلف فیزیک پزشکی

نویسندگان : دکتر مهدی قربانی،دکتر محمد رضا دیوپند،دکتر محسن خسرو آبادی

فهرست:
عنوان صفحه
پیشگفتار نویسندگان
فیزیک پزشکی دکترای حرفه ای پزشکی ۱
فیزیک پزشکی دکترای حرفه ای دندان پزشکی ۲۷
فیزیک پزشکی کارشناسی اتاق عمل ۴۹
فیزیک هوشبری کارشناسی هوشبری ۷۰
فیزیک صوت کارشناسی گفتاردرمانی ۸۸
فیزیک عمومی کارشناسی علوم آزمایشگاهی ۹۳
فیزیک عمومی رشته های مختلف ۱۰۵
حفاظت پرتوی کارشناسی بهداشت ۱۴۰
فیزیک پرتوشناسی کارشناسی رشته پرتوشناسی ۱۴۵
فیزیک پرتوشناسی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ۱۵۳
حفاظت پرتوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ۱۷۵
فیزیک پرتودرمانی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ۲۲۰
فیزیک فراصوت کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ۲۳۴
پاسخ نامه فیزیک پزشکی دکترای حرفه ای پزشکی ۲۴۷
پاسخ نامه فیزیک پزشکی دکترای حرفه ای دندان پزشکی ۲۵۰
پاسخ نامه فیزیک پزشکی کارشناسی اتاق عمل ۲۵۳
پاسخ نامه فیزیک هوشبری کارشناسی هوشبری ۲۵۶
پاسخ نامه فیزیک صوت کارشناسی گفتاردرمانی ۲۵۸
پاسخ نامه فیزیک عمومی کارشناسی علوم آزمایشگاهی ۲۵۹
پاسخ نامه فیزیک عمومی رشته های مختلف ۲۶۱
پاسخ نامه حفاظت پرتوی کارشناسی بهداشت ۲۶۴
پاسخ نامه فیزیک پرتوشناسی رشته پرتوشناسی ۲۶۵
پاسخ نامه فیزیک پرتوشناسی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ۲۶۶
پاسخ نامه حفاظت پرتوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ۲۶۹
پاسخ نامه فیزیک پرتودرمانی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ۲۷۴
پاسخ نامه فیزیک فراصوت کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ۲۷۶

برای خرید نسخه چاپی کلیک کنید.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code